• استفاده از سرمایه های موجود در بخش خصوصی برای فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس
  • استفاده از پتانسیل معادن کوچک در افزایش تولیدات معدنی و تأمین نیازهای صنایع معدنی در حجم بالا
  • تسهیل تأمین سرمایه برای معادن
  • شناسایی فرصت‌های کوچک معدنی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف کشور
  • توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته
  • استفاده از تکنولوژی های جدید برای فرآوری معادن با عیار پایین تر
  • استفاده بهینه و بکار گیری از پتانسیل و ظرفیت ها و توانایی های علمی ـ اجرایی موجود ، منابع مالی ، داده ها ، اطلاعات و نیروی انسانی