بر اساس درجه بندی مناطق 12 استان محروم و 34 شهرستان کمتر توسعه یافته برای اجرای این طرح در اولویت قرار گرفته اند که به شرح زیر میباشد:

اسامی استان های محروم: اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، لرستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی