سوالات متداول

1-اهمیت پرداختن به معادن کوچک مقیاس چیست؟

پرداختن به مقوله احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس با اهمیت افزایش تولید و اشتغال بخصوص در مقطع زمانی فعلی که نگاه ویژه ای به رونق تولید در داخل کشور حاکم است، ارتباط مستقیم دارد.

طبق آمار حدود 3/98 درصد معادن کشور کوچک مقیاس بوده که حدود 65 درصد تولید مواد معدنی کشور و 85 درصد از سهم اشتغال معدنکاری در ایران را بر دوش می کشند.

2- ارکان این طرح چه نهاد ها و سازمان هایی هستند؟

ارکان چهارگانه این طرح شامل دولت، انجمن ها و تشکل ها، سرمایه گذاران و سرمایه پذیران (معادن کوچک مقیاس) می باشند.

3- خدمات طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران شامل چه مواردی می باشد؟ منظور از راهکارهای کلینیکی چه مواردی می باشد؟

پس از تشخیص مانع یا موانع فعالسازی معدن، خدمات این طرح به سرمایه پذیر و متقاضیان سرمایه گذاری شامل موارد زیر در قالب ارائه راهکارهای کلینیکی می باشد:

تکنولوژیکی، تامین منابع مالی (سرمایه گذاری)، تامین بازار، رفع معارضین، آموزش نیروی انسانی ، رفع موانع بوروکراتیک در دستگاه های اجرایی

4- استفاده از خدمات این طرح چه هزینه ای دارد؟

استفاده از کلیه خدمات و امکانات این طرح برای تمامی معادن کوچک مقیاس کشور و هم چنین سایر ذینفعان و ذیمدخلان رایگان می باشد.

5- به عنوان یک واحد سرمایه پذیر چگونه می توان از مزایا و خدمات این طرح بهره مند شد؟

با مراجعه به سامانه طرح(سطام) به آدرس bpm.ssmines.ir می توان جهت ثبت نام و ارسال مستندات و مدارک معادن کوچک جهت بررسی و اقدام از سوی مجری طرح اقدام کرد.

6- به عنوان یک سرمایه گذار چگونه می توان از مزایا و خدمات این طرح بهر مند شد؟

با مراجعه به سامانه طرح(سطام) به آدرس http://ssmines.impasco.gov.ir/4732-2/ و پر کردن فرم سرمایه گذار می توان جهت ارائه توانمندی ها و درخواست سرمایه گذاری به مجری طرح اقدام کرد.

7- مراحل بررسی درخواست چگونه است؟

ظرف یک هفته پس از ثبت درخواست، بررسی کارشناسی اولیه توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفته و استعلامات لازم جهت راستی آزمایی انجام می شود. سپس با اعمال نظر کارشناسی کارشناسان و مشاوران در ستاد مرکزی طرح، شناسنامه ای فنی شامل تمامی ویژگی های حائز اهمیت معدن تهیه شده و بعد از ارائه راهکارهای کلینیکی می توان جهت رفع مشکلات و موانع معدن اقدام کرد.

8- مدت زمان ارسال نتیجه درخواست چه قدر خواهد بود؟

بین دو هفته تا یک ماه

9- در فرآیند بررسی درخواست چه مواردی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؟

کلیه مدارک و مستندات شامل گواهی کشف، پروانه بهره برداری و سایر مدارک لازم که در سامانه طرح(سطام) نام برده شده است.

10- نحوه صحت سنجی اطلاعات بارگزاری شده چگونه خواهد بود؟

با استعلام از وزارت صمت و سازمان صمت استان مربوطه و سایر مراجع ذیربط

11- در صورت نقص مدارک و اطلاعات، چگونه می توان نسبت به اصلاح و تکمیل آنها اقدام نمود؟

در اینصورت مراتب به اطلاع متقاضی خواهد رسید تا طی مدت زمان مشخصی پس از تکمیل و یا اصلاح مدارک، جهت بارگزاری مجدد در سامانه اقدام نماید.

12- امنیت اطلاعات و مدارک بارگزاری شده چگونه تامین خواهد شد؟

کلیه مستندات و مدارک بارگزاری شده صرفا جهت صحت سنجی و بررسی های کارشناسی توسط مجری طرح بوده و به هبچ وجه انتشار نخواهد یافت.

13- چگونه می توان با دبیرخانه طرح ارتباط مستقیم برقرار نمود؟

با شماره تلفن 02145286201 و یا ایمیل  ssmine@yahoo.com

اطلاعات تماس در قسمت( تماس با ما) سایت وجود دارد.

14- برنامه این طرح برای آموزش و پژوهش معادن کوچک مقیاس چیست؟

در صورت وجود نیاز به آموزش پرسنل معدن و یا انجام کارهای پژوهشی، اقدامات لازم جهت معرفی به مدیریت آموزش و پژوهش سازمان ایمیدرو انجام خواهد گرفت.

15- برنامه این طرح برای تامین سرمایه معادن کوچک مقیاس چیست؟

مجری طرح با انعقاد تفاهم نامه با صندوق بیمه فعالیت های معدنی و چند بانک عامل ، زیرساخت های لازم را جهت معرفی معادن دارای شرایط جهت اعطای تسهیلات فراهم نموده است. هم چنین با انعقاد تفاهم نامه هایی با برخی از سرمایه گذاران و هلدینگ های بنام معدنی ، در صورت امکان و نیاز، معادن کوچک به سرمایه گذاران معرفی خواهند شد. جلسات مشترک صاحبان و بهره برداران معادن کوچک و سرمایه گذاران می تواند با تسهیل گری و اجرای مجری طرح صورت گیرد.

16- برنامه این طرح برای تامین نیازهای فنی و تکنولوژیکی معادن کوچک مقیاس چیست؟

مقیاس چیست؟ به کارگیری دانش فنی و نحوه عملیاتی کردن آن با انجام پژوهشهای کاربردی و تجهیز معادن

17- برنامه این طرح برای تامین نیاز زیرساخت معادن کوچک مقیاس چیست؟

مدیریت زیرساخت های ایمیدرو تامین بودجه و اجرای زیرساخت های راه دسترسی و خطوط اانتقال برق را برای پروژه هایی که از طرف طرح معرفی می گردند، با در نظر گرفتن اولویــت های لازم، عهده دار می باشد.