آغاز به اجرای طرح با امضای دو تفاهم نامه چهار جانبه به شماره های (31537 و 31538 مورخ 24/11/96) صورت گرفت که با ابلاغ وزیر محترم صمت طی نامه شماره ۳۹۱۳۳/۶۰ مورخ ۰۸/۰۲/۹۷ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری منصوب و پس از آن موضوع انعقاد تفاهم نامه های جدید ، امضای آنها و نیز نمایندگی از طرف ایمیدرو به این شرکت تفویض گردید. با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، این طرح به عنوان یکی از طرح های اصلی وزارت صمت و به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۸ طی ابلاغ معاون اول محترم ریاست جمهوری به شماره 24274 مورخ 31/02/98 پروژه ردیف 37 مصوب گردید.