معرفی و خلاصه اقدامات طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

طی ابلاغ شماره 39133/60 مورخ 08/02/97 از طرف وزیر محترم وقت به استانها شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان مجری معرفی و پس از آن موضوع انعقاد تفاهم نامه های جدید ، امضای آنها و نیز نمایندگی از طرف ایمیدرو به این شرکت تفویض گردید. با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، این طرح به عنوان یکی از طرح های اصلی وزارت صمت و به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی برای سال 98 مصوب گردید.

انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری به تعد اد 12 مورد – انعقاد تفاهم نامه های پژوهشی و آموزشی به تعداد 6 مورد –    انعقاد تفاهم نامه های تامین مالی 4 مورد (جمع تفاهم نامه ها 22)

تشکیل کارگروه های استانی (نمایندگان خانه معدن، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی معدن، مدیران مجتمع های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و نمایندگان سازمان صمت استان ها) برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان خانه معدن در محل شرکت تهیه و تولید و برنامه ریزی برای دعوت از نمایندگان استان ها

هماهنگی و دعوت از 9 انجمن تخصصی برای مشارکت در اجرای طرح

هماهنگی با سازمان نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جهت تهیه نقشه راه معادن کوچک مقیاس

هماهنگی و برنامه ریزی برای تهیه سایت اینترنتی برای اطلاع رسانی طرح

حمایت و توسعه استارت آپ های معدنی و راه اندازی و نهایی شدن استارت آپ معدنکو

 • نیاز به سرمایه گذاری کمتر به عنوان یک فرصت در مناطق کمتر توسعه یافته
 • ریسک سرمایه گذاری کمتر، تامین تجهیز و تکنولوژی سهل تربه دلیل منابع مالی کمتر
 • وجود داشتن زیر ساخت های لازم
 • سهولت در اخذ مجوزهای قانونی با توجه به کوچک بودن ابعاد فعالیت
 • نیاز به نیروی متخصص در سطح پایین تر
 • امکان بومی سازی موثر تر تجهیزات و تکنولوژی
 • امکان افزایش ذخیره با انجام اکتشافات جدید و ارتقا معادن
 • خرید تضمینی محصول
 • تجمیع معادن و محصولات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری
 • کمک به زیر ساخت
 • مشارکت با سرمایه گذاران و مصرف کنندگان مواد معدنی
 • توسعه واحد های فرآوری سیّار کوچک
 • استفاده از توان سرمایه گذاری با تعریف بسته های معدنی در قالب معادن کوچک
 • حمایت مالی و اعطای تسهیلات
 • ایجاد و یا توسعه بازارمحصولات معدنی(حوزه داخلی و یا بین المللی)
 • انجام عملیات اکتشاف تکمیلی و افزایش ذخیره
 • به اشتراک گذاری تجهیزات مازاد معدنکاری
 • کمک به انجام پژوهش و اجرایی سازی نتایج آن
 • برند سازی هدفمند محصولات معدنی
 • گسترش دامنه پوشش طرح در معادن غیر فلزی بر مبنای اولویت نسبی استانی و منطقه ای
 • تعریف بسته واگذاری معادن کوچک به صورت ترکیبی از معادن دارای بازگشت سرمایه بالا، متوسط و پایین
 • عرضه فرصت های سرمایه گذاری معادن کوچک مقیاس در فرابورس با استفاده از پتانسیل صندوق های جسورانه
 • ایجاد و حمایت از استارت آپ ها و فرآیند های دانش بنیان در زمینه معدن و صنایع معدنی
 • توسعه و اجرایی نمودن واحد های فرآوری سیار با هماهنگی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
 • بازنگری دستورالعمل و بخش نامه ها و ضوابط و معیارها جهت تسریع اخذ مجوزهای فعال سازی معادن کوچک (مجوزهای زیست محیطی، مجوزهای فعالیت معدنی و …)

سامانه سطام  با آدرس :  Bpm.ssmines.ir